Nav
BOOKING

Location

No.8, Sec. 1, Jinshan S. Rd., Jhongjheng District, Taipei City 10053,
Taiwan (R.O.C.)

DRIVE

No.8, Sec. 1, Jinshan S. Rd., Jhongjheng District, Taipei City 10053,
Taiwan (R.O.C.)

MASS TRANSIT
  • MRT:Take MRT Bannan Line, stop at exit 2 of “MRT Zhongxiao Xinsheng Station”.
  • Bus: Zhongxiao East Road : take bus 202,212,232,262,299 and stop at Zhongxiao Xinsheng Station.